Missie & Visie

Onze missie

‘Hart voor Werk’ gelooft in de kracht van elk individu. Ieder mens kan binnen zijn eigen mogelijkheden het leven leiden dat hij wil, eigen regie staat voorop. Met ruim 20 jaar ervaring in de zorg biedt ‘Hart voor Werk’ ondersteuning aan (sociaal) kwetsbare mensen in de maatschappij. Onder deze groep vallen onder andere mensen met een beperking. Denk hierbij aan mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH).

Onze wens is dat iedereen ongeacht een beperking, achtergrond en/of sociale status op een volwaardige manier kan deelnemen aan de maatschappij. Bij ‘Hart voor Werk’ kijken naar mogelijkheden en de individuele wensen. Mensen worden erkend en gewaardeerd in de bijdrage die zij leveren aan de maatschappij. Wij richten ons niet alleen op het individu, maar ook op het netwerk van hen.

Onze visie

‘Hart voor Werk’ is actief betrokken bij ontwikkelingen in de wijk en neemt de verantwoordelijkheid om samen te werken aan maatschappelijke knelpunten en vraagstukken.

Bij de uitvoering van onze visie stellen we vier kernwaarden centraal: op maat gerichte ondersteuning, participatie, diversiteit en verbinding.

Bij ‘Hart voor Werk’ kijken naar de werkzaamheden die NAH cliënten voor het letsel deden en van daar uit zoeken we naar passende werkzaamheden. Deze worden dus afgestemd op de mogelijkheden van de cliënt, wat zij leuk vinden en waarvoor ze de juiste competenties hebben.

Onze slogan: 'Hart voor Weinig'

Het kost niet veel om een beetje menselijke maat en waardering te tonen. Deze gedachtegang vertalen wij met veel liefde door in onze werkwijze en al onze initiatieven, dienstverlening en producten. Ook biedt Hart voor Werk B.V. een platform voor initiatieven met een maatschappelijk doel. Één van deze initiatieven is Talent Booster, lees hier meer over op de speciaal hiervoor beschikbaar gemaakte pagina. 

(het programma Talent Booster wordt door een derde partij aangeboden en uitgevoerd, Hart voor Werk steunt dit initiatief door het publicatie en podium te bieden)