De Talent Booster

De Talent Booster is een programma dat ingezet kan worden bij verschillende doelgroepen en leeftijden vanwege de actuele thema’s die iedereen aangaan.

De Talent Booster zet zich enerzijds in voor kwetsbare jongeren tussen de 18 en 27 jaar met of zonder startkwalificatie, een uitkering genereren en de stap naar de arbeidsmarkt of (terugkeer) naar onderwijs (nog) te groot is.

De Talent Booster zet zich anderzijds ook specifiek in voor alleenstaande ouders met of zonder startkwalificatie en een uitkering ontvangen.

Het programma helpt weer richting te geven in je leven en de stap naar de arbeidsmarkt en/of opleidingsmarkt te verkleinen.

Voor meer info: info@hartvoorwerk.nl

 

Wat is De Talent Booster?

Een programma van 20 weken waarbij je aan de slag gaat met het (her)ontdekken of (door) ontwikkelen van je talenten, krachten en kwaliteiten.

Ook ga je aan de slag met je valkuilen en hoe je deze valkuilen om kunt gaan zetten naar krachten en mogelijkheden.

De 20 weken zijn verdeeld in blokken van 5 weken met telkens één ‘stop week’ aan het eind van een blok. Tijdens één blok staan er 2 leefgebieden centraal. Leefgebieden zijn belangrijke thema’s waar iedereen in het dagelijks leven mee te maken heeft.

Tijdens een blok ga je binnen de 2 leefgebieden, doormiddel van leervragen, jouw talenten, krachten en kwaliteiten onderzoeken en hoe jij dit effectief kan gaan inzetten in je dagelijks leven.
Programma

Je bent gestart bij De Talent Booster, de Talent Booster is een programma van 20 weken waarbij je aan de slag gaat met het (her)ontdekken of (door) ontwikkelen van je talenten, krachten en kwaliteiten. Maar ook ga je aan de slag met je valkuilen en hoe je deze valkuilen om kunt gaan zetten naar krachten en mogelijkheden. De 20 weken zijn verdeeld in blokken van 4 weken met telkens één ‘stop week’ na een blok. Elke 4 weken staan er 2 leefgebieden centraal, leefgebieden zijn belangrijke thema’s waar iedereen in het dagelijks leven mee te maken heeft. De leefgebieden zijn: zingeving, psychische gezondheid, sociale relaties, lichamelijke gezondheid, activiteiten, wonen, financiën en werk.

Tijdens een blok ga je binnen het leefgebied wat dan centraal staat je talenten, krachten en kwaliteiten onderzoeken hoe je dit effectief kan gaan inzetten in je dagelijks leven.

 

De Leefgebieden per Blok

Per Blok ga je aan de slag met 2 Leefgebieden die dan centraal staan. Je onderzoekt in desbetreffend Blok je talenten, krachten en kwaliteiten en hoe je deze effectief kan gaan inzetten in je dagelijks leven.
Wat maakt De Talent Booster effectief?

  • Je krijgt individuele coaching
  • Je werkt aan concrete doelen en leervragen per blok
  • De leefgebieden zijn heldere en gekaderde thema’s die iedereen aangaan
  • Jouw portfolio maakt zichtbaar waar je groei zit en trots op bent
  • Per leefgebied ga je jouw kwaliteiten en talenten (her)ontdekken
  • Per leefgebied wordt er telkens een koppeling gemaakt naar de arbeidsmarkt en het onderwijs. En  onderzoeken we of er beroepen of opleidingen tussen zitten die bij jou aansluiten
  • De groepsactiviteiten zorgen voor het (weer) leren samenwerken
  • Tijdens de blokken worden vaardigheden aangeleerd en kennis opgedaan
  • Door samenwerking met bedrijven wordt er een formeel netwerk opgebouwd
  • Het programma kan zowel fysiek als online aangeboden wordenRoutekaart De Talent Booster

Het doel van De Talent Booster is dat je na ongeveer een half jaar (20 weken) concrete en doeltreffende stappen hebt gezet om je leven weer een positieve richting te geven. Mogelijk start je weer met werken of een opleiding binnen een vakgebied waar jouw krachten, interesses en kansen liggen waarvan je aan het begin van het programma niet eens wist dat je die bezit! Of je hebt concrete doelen in beeld om verder mee door te gaan. kortom, je leven is weer op orde en er is een duidelijke en haalbare stip aan de horizon!

Blok 1, Zingeving & Psychische gezondheid
Lichamelijke gezondheid & Activiteiten

 

Blok 3, Sociale Relaties & Wonen
Financiën & Werken / Opleiding

 

Afronding Criteria
Wat heb je bereikt na het volgen van De Talent Booster?

Je hebt zicht op je eigen kwaliteiten, krachten, talenten en valkuilen,

Je hebt (weer) zicht op jouw doelen,

Je hebt een formeel en informeel netwerk opgebouwd/ uitgebreid,

Je bent startklaar voor de arbeidsmarkt en opleidingsmarkt,

Je hebt je Talent Booster Certificaat behaald.