Informatie voor cliënten

Ben jij toe aan een persoonsgerichte en zinvolle dagbesteding?

Bij ons zijn er diverse mogelijkheden voor een creatieve- arbeidsmatige en/of cognitieve dagbesteding waarbij jij écht centraal staat. Samen met jou kiezen we voor dagbesteding binnen de vaardigheden waarover je al beschikt en de vaardigheden die je juist wil ontwikkelen. 
We kijken ook altijd naar de interesses die je had en werkzaamheden die je verrichtte voor het letsel. 

Enthousiast geworden? Neem dan snel contact met ons op via het contactformulier op onze contactpagina. Bellen kan natuurlijk ook! Via de groene knop rechtsboven deze pagina kom je op onze contactpagina.

Wat als er iets niet goed gaat in de zorg bij Hart voor Werk?

Soms zijn er dingen die niet helemaal goed lopen in de zorgverlening. Hart voor Werk is een organisatie die graag leert en verbetert, daarom staan wij altijd open voor het bespreken van knelpunten. Op die manier kunnen we samen werken naar een oplossing.  Hiervoor kan je terecht bij jouw persoonlijk begeleider. Als de klacht over de persoonlijk begeleider gaat, dan kan je terecht bij de teamleider.
Als wij er samen niet uitkomen, dan kan je terecht bij het klachtenportaal ZORG. Hart voor Werk is hierbij aangesloten.

Uitsluitingscriteria

Hart voor Werk wil graag van betekenis zijn voor mensen met verschillende
hulpvragen. Wij kijken altijd naar mogelijkheden, erkennen en waarderen mensen
in elke bijdrage die zij leveren aan de maatschappij.  Hart voor Werk
kiest er echter bewust voor om zorg te bieden aan mensen met Niet aangeboren
hersenletsel. Hier ligt onze kennis, kunde en ervaring. Belangrijk is dat de
zorg aansluit bij de hulpvraag. Wanneer er sprake is van één van onderstaande
criteria kunnen we samen kijken of er een zorgaanbieder is, die beter aansluit.

Criteria: 

harddrugsgebruik
stoornis in het schizofrene/psychotische spectrum
forse somatische of medische problematiek

Voor deze cliënten heeft Hart voor Werk nog geen passend aanbod.

Tijdens het intakeproces wordt getoetst op de vastgestelde uitsluitingscriteria.

 

Privacy

Vanuit Hart voor Werk gaan wij zorgvuldig om met je persoonsgegevens, zoals de AVG (wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens) ons voorschrijft. 

Als je dagbesteding bij ons volgt, krijg je een elektronisch cliëntdossier. Hier houden we gegevens van jou bij, zoals een zorgplan. Wij delen deze gegevens nooit met derden, tenzij hier expliciet toestemming van jou voor is. Je hebt altijd recht op inzage in je dossier. 

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Het gebruik van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is wettelijk verplicht om professionals te helpen met het signaleren en handelen bij (vermoedens van)  huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Hart voor Werk heeft een gepersonaliseerde Meldcode met daarin stapsgewijs de verplichte stappen om te handelen bij een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Voor meer informatie zie . deze website of stel je vraag aan een van onze medewerkers